København som hovedstad

Print
Københavns segl fra 1296Kilde:

København blev hovedstad i Danmark i løbet af 1400-tallet. Tidligere rejste kongen rundt i landet og fra slot til slot med sit hof, embedsmænd, lejesoldater, familie og venner.

Det kunne være en alvorlig udskrivning at få besøg af kongen og hans følge. Som regel blev de boende nogle uger og skulle selvfølgelig bespises, ligesom der var mange aftener med fester.

Om dagen ordnede kongen rigets problemer. Folk fra nær og fjern strømmede til det slot, hvor han havde slået sig ned. De fortalte om deres besværligheder, og kongen lyttede, mens en af hans skrivere nedskrev klagerne. Der kom også folk fra København med nyt om rigets tilstand.

Når kongen følte, at han havde brugt den fornødne tid til at løse de problemer, der blev forelagt for ham, pakkede hans følge alt sammen, og hele karavanen begav sig hen mod det næste slot, hvor tingene gentog sig.

Der er lidt usikkerhed om hvilken konge, der gjorde København til sit primære opholdssted og centrum for magten. Nogen kilder skriver, at det var Christoffer af Bayern, andre at det var Erik af Pommern. Sikkert er det, at det var en proces, som skete over tid og ikke fra den ene dag til den anden.